قطعا خداوند در وعده‌ي خود خلاف نمي‌كند. آل‌عمران 9

مقدمه

           قطب الموحدين و سيد الكاملين نور الدين شاه نعمت الله ولي ـ قدس سره الازلي ـ از اقطاب بزرگوار و عرفاي مشهور قرن هشتم و نهم هجري است كه چراغ تصوف اسلامي را در عهد خويش فروغ تازه‌اي بخشيد و به نيكوترين وجه روشن نگاه داشت و همه‌ي پيروان طريقت را تحت الشعاع مكتب خود قرار داد. وي در حقيقت احياء كننده‌ي طريقه‌ي فقر محمدي (ص) در ممالك اسلامي به خصوص ايران و هندوستان بود و سلسله‌اي كه به نام او توانست در قرن دوازدهم هجري طريقت محمدي را در ايران مجددا احياء كند و تشنه لبان وادي عرفان را در اين سرزمين سيراب نمايد.

           جناب شاه نعمت الله ولي در روز دوشنبه چهاردهم ربيع الاول ۷۳۱ هجري قمري در شهر حلب متولد شد. والد ماجدش جناب مير عبدالله از بزرگان قوم عرب و مرشدان وقت بود و مادرش از خوانين شبانكاره فارس. نسبت ايشان به نوزده واسطه به حضرت رسول (ص) مي‌رسد، چنانچه خود مي‌فرمايد:

            نوزدهم جد من رسول خداست                 آشكار است نيست پنهاني

            گفته‌اند كه جناب شاه از دوران كودكي استعدادي شگفت انگيز براي درك معارف و كشف معاني داشته‌اند، چنانچه در همان اوان قرآن را حفظ كرده بودند.

             جناب شاه نعمت الله سرانجام در روز پنجشنبه بيست و سوم ماه رجب ۸۳۲ و به قولي ۸۳۴ در كرمان خرقه تهي كرد و جنازه‌اش به وسيله‌ي خلفا و خادمان و درويشان و اكابر شهر تا ماهان دوش به دوش حمل و در آنجا به خاك سپرده شد.

             در ذكر نسبت خود جناب شاه اجداد خويش را بدين ترتيب نام مي‌برد:

             مير عبدالله بن محمد بن عبدالله بن كمال الدين يحيي بن هاشم بن موسي بن جعفر بن صالح بن ميرحاتم بن سيد علي بن ابراهيم بن سيد علي كاشاني فرزند ميرمحمد بن سيد اسماعيل بن ابي‌عبدالله بن محمد باقر فرزند علي بن حسين عليه السلام.نگارش در چهارشنبه ۱۳۸۶/۰۷/۱۱ توسط ..::هماي شقاوت::..